ในการเข้าบันทึกข้อมูลเงินเดือนของแต่ละโรงเรียน จะต้องใช้ E-mail
ที่ขึ้นต้นด้วยรหัส smis ของโรงเรียน
เช่น 3201999@surinarea1.go.th

หากไม่ทราบ E-mail หรือ รหัสผ่าน
กรุณาสอบถามผ่าน Line bot (ระบบอัตโนมัติ)
โดยการ scan QR code ด้านล้าง

วิธีการใช้งาน Line Bot เบื้องต้น >>>>>คลิกที่นี่ <<<<<

เครือข่ายสถานศึกษา

เครือข่ายเขวาสินรินทร์ เครือข่ายจอมพระ 1 เครือข่ายจอมพระ 2 เครือข่ายลำดวน
เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 1 เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 2 เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 3 เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 4
เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 5 เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 6 เครือข่ายศีขรภูมิ 1 เครือข่ายศีขรภูมิ 2
เครือข่ายศีขรภูมิ 3 เครือข่ายศีขรภูมิ 4 เครือข่ายสำโรงทาบ 1 เครือข่ายสำโรงทาบ 2