Menu Close

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้คำขวัญ “ส่งเสริมวิชาการ สืบสานศิลปหัตถกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี นำศักดิ์ศรีสู่สากล” โดย นายนิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขัน ให้กำลังใจ แก่นักเรียน ผู้บริหาร คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง นายฉลาด สาโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทย ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านวิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นเวททีนำเสนอผลงานของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อเป็นการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *