วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ

Facebook

การให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ