วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ

Facebook

การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกาษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกาษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561