วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ

Facebook

ผลการคัดเลือกเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น

ผลการคัดเลือกเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น