วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ

Facebook

เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1

เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1