วันพุธ, 24 เมษายน 2562

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เขียนโดย Super User 471
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Super User 231
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เขียนโดย Super User 336
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เขียนโดย Super User 230
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2562 รอบที่ 1 เขียนโดย Super User 255
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 97
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริสหารสถานศึกษา เขียนโดย Super User 86
การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เขียนโดย Super User 92
การรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งต้ั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย Super User 135
การอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 168