วันเสาร์, 24 มีนาคม 2561
กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 347
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 129
แต่งตั้งที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง เขียนโดย Super User 148
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เขียนโดย Super User 87
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง เขียนโดย Super User 173
การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (มีนาคม - กันยายน 2561) เขียนโดย Super User 172
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งทางสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขียนโดย Super User 884
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ครั่้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) เขียนโดย Super User 680
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) เขียนโดย Super User 913
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Super User 579