วันศุกร์, 22 มิถุนายน 2561
กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัวฒน์ ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 22
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) เขียนโดย Super User 218
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 188
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เขียนโดย Super User 262
เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน เขียนโดย Super User 416
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานเครื่องรายอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขียนโดย Super User 241
การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 511
การอบรมครูผู้ช่วย สู่ความเป็นมืออาชีพ เขียนโดย Super User 276
เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน เขียนโดย Super User 432
เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Super User 549