วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561
กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ เขียนโดย Super User 80
เชิญประชุม เขียนโดย Super User 194
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2559 ที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ เขียนโดย Super User 55
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ เขียนโดย Super User 75
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Super User 641
ขอเชิญคณะกรรมการและวิทยากรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม"สพป.คุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)" ประชุม เขียนโดย Super User 91
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม "สพป.คุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)" เขียนโดย Super User 72
ขอเชิญประชุม เขียนโดย Super User 164
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ เขียนโดย Super User 533
รายงานปัญหาการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 207