วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562
กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย Super User 107
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ เขียนโดย Super User 144
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย Super User 117
ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 140
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน เพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ (ว 21/2560) เขียนโดย Super User 180
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561และหลักเกณฑ์และวิธิการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Super User 181
เรียกรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เขียนโดย Super User 142
่บัญชีรายชื่อนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรนียน (SP2) รายเดิม (ฉบับแก้ไข) เขียนโดย Super User 131
การจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 141
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เขียนโดย salinee 199