วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561
กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรียกรายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขียนโดย Super User 1486
เรียกรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 543
การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 552
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online เขียนโดย Super User 973
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 1563
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 572
แต่งตั้งที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง เขียนโดย Super User 534
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เขียนโดย Super User 370
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง เขียนโดย Super User 461
การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (มีนาคม - กันยายน 2561) เขียนโดย Super User 569