วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561
กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานปัญหาการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 264
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ เขียนโดย Super User 230
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 เขียนโดย Super User 151
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) เขียนโดย Super User 484
การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เขียนโดย Super User 130
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Super User 475
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) เพิ่มเติม เขียนโดย Super User 272
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายใต้โครงการ "Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" เขียนโดย Super User 116
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) เขียนโดย Super User 271
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ เขียนโดย Super User 175