วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเตียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 265
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เขียนโดย Super User 523
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ เขียนโดย Super User 274
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 1250
แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครูของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ปี 2561 สพป.สุรินทร์ เขต 1 (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) เขียนโดย Super User 447
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ที่ไม่กำหนดให้ใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 763
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ เขียนโดย Super User 404
สำรวจความต้องการวิชาเอก เขียนโดย Super User 546
การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย Super User 218
ขอให้ตรวจสอบพลเมืองดีที่ควรยกย่องของจังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย Super User 125