วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล/55-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เขียนโดย salinee 113
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล/55-ก(นอกเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เขียนโดย salinee 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สพป.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ชั้นบน 4) จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านดู่ เขียนโดย salinee 87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย salinee 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ เขียนโดย salinee 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ เขียนโดย salinee 111
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 128
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านจอมพระ เขียนโดย Super User 96
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านสวาย เขียนโดย ลงประกาศ egp 125
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านตางมาง เขียนโดย salinee 144