วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562
กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ "OBEC HACKATHON 2019" ภายใต้หัวข้อ "APPS FOR THAILAND 4.0" เขียนโดย salinee 55
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. เขียนโดย Super User 49
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เขียนโดย Super User 42
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.และ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เขียนโดย Super User 38
แนวปฎิบัติข้าราชการการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง เขียนโดย Super User 27
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เขียนโดย Super User 110
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เขียนโดย Super User 178
รายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ประจำปี 2561 เขียนโดย salinee 35
รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เขียนโดย Super User 124
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย Super User 140