การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย และเสาวนาเชิงวิชาการเรื่อง "13 ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ"

Attachments:
Download this file (DOC071022-07102022142734.pdf)ประชุมลูกจ้าง[ ]1444 kB

พิมพ์   อีเมล