สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ

Attachments:
Download this file (DOC121022-12102022152226.pdf)การขอยกเว้น[ ]76 kB

พิมพ์   อีเมล