วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561
กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้ กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 15
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย salinee 46
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขียนโดย Super User 65
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 57
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เขียนโดย salinee 53
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย salinee 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เขียนโดย Super User 278
ประกาศผูนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เขียนโดย Super User 191
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เขียนโดย Super User 158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding) เขียนโดย Super User 158