วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เขียนโดย salinee 144
ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย salinee 87
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา,ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 113
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เขียนโดย Super User 119
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย salinee 236
ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้ กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 153
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย salinee 162
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขียนโดย Super User 177
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 169
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เขียนโดย salinee 175