สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1

 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1

 

 

รูปห้องประชุม

 

 

รูปห้องน้ำ