กีฬาวันครู อ.ศีขรภูมิ

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครูศีขรภูมิ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เป็นการใช้กีฬาเป็นสื่อสานสัมพันธ์ ความสามัคคี ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตอำเภอศีขรภูมิ

 


พิมพ์   อีเมล