นายเฉลิมชัย สุขตาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" เป็นประธานการจัดกิจกรรม สวดมนต์หมู่ "สัปดาห์วันมาฆบูชา" ณ อาคารบันเตียยชมา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเฉลิมชัย สุขตาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" เป็นประธานการจัดกิจกรรม สวดมนต์หมู่ "สัปดาห์วันมาฆบูชา" ณ อาคารบันเตียยชมา

 


พิมพ์   อีเมล