เปิดป้ายอาคารเรียน “ฉัตรานุสรณ์” ร.ร.บ้านสำโรงนาดี

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “ฉัตรานุสรณ์” โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ (สังกัด สพป.สร.1) โดย นางนุชนาฏ จิตขาว ผอ.ร.ร.บ้านสำโรงนาดี กล่าวรายงาน ซึ่งอาคารหลังดังกล่าวได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เป็นอาคารแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน ชั้นล่าง 1 ห้องเรียน ชั้นบน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 4,731,200 บาท โดยวิธีประกวดราคา E=bidding ในราคา 3,035,907.60 บาท ทั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายฯ ผู้นำชุมชน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพีธีเปิด

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม.......

 

 


พิมพ์   อีเมล