ข้อตกลงการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ร.ร.สิริธร อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการสุรินทร์ ทำข้อตกลงการปฎิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กับผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 137 ราย ทั้งนี้นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมเสวนาและลงนามข้อตกลงในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม......


พิมพ์   อีเมล