รับมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนบริษัทคิงส์เมน ซี เอ็ม ที ไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอกสินแฟคทอรี่ และคณะคณะ มอบตู้โชว์กระจก ไม้อัด โต๊ะสำนักงาน และอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแสรออ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานรับมอบ  ทั้งนี้  ท่าน  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  กล่าวชื่นชม  ผู้แทนบริษัท  และผู้ประสานงาน  ที่ให้ความสำคัญส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน  ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียน  และคุณภาพของผู้เรียน  เป็นการเติมเต็มให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์  และขอให้ทางโรงเรียนและชุมชน  ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม


พิมพ์   อีเมล