บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อมูลบุคลากร สพท. ฮิต: 536

 

 

นางชูใจ  บุญสุยา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

นางทิตยา  เขมะปัญญา 

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

พิมพ์
Admin
Admin