สพป.สร.1 มอบบ้านโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” (หลังที่ 8)

วันที่ 26 กันยายน 2563 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินทร์ 1 จัดพิธีมอบบ้าน ให้กับ ครอบครัวของ ด.ญ. วิไลลักษณ์ มั่นยืน นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกระเพอ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ตามโครงการ”ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน" (หลังที่ 8) โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธี ทั้งนี้เพื่อ “ เพิ่มโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ” ให้กับนักเรียนและครอบครัว ซึ่งความสำเร็จนี้ เกิดจากความร่วมมือของ บุคลากร สพป.สุรินทร์ เขต 1 ผู้บริหารและข้าราชการครูเครือข่ายฯ เมืองสุรินทร์ 1 ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน รวมถึงฝ่ายปกครอง หน่วยงาน องค์กร เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์   อีเมล