Menu Close

สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยนาย เปโส ขบวนดี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต1 เป็นประธานพิธีเปิด นายประจักษ์ สระแก้ว รอง ผอ.เขตพื้นที่ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เลขานุการเครือข่ายฯ ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 รวมทั้งสิ้น 80 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ภาคกลางและ กทม. จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) การเขียนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น