Menu Close

การดำเนินการหาความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • วันที่  30  สิงหาคม  2565  คณะกรรมการดำเนินการหาความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  นายแสน  แหวนวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.สุรินทร์ นายเดล  เกษอินทร์  นายก อบต.เฉนียง  และนายเปโส  ขบวนดี  รอง  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  พร้อมด้วยคณะทำงาน  ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) ต.เฉนียง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์ โดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นการหาความสมัครใจของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายหนึ่ง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอีกฝ่ายหนึ่ง  ด้วยวิธีการออกเสียง ซึ่งผลการออกเสียงปรากฎว่าเสียงข้างมากสมัครใจโอนโรงเรียนบ้านสกร็อม (ประสาทศีลสามัคคี) ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง (อบต.เฉนียง) และในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประเมินความความพร้อมของ  อบต. ว่ามีความพร้อมในการที่จะบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น