บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

 

น.ส.อวยพร  กิ่งแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสรวงสุดา  ศิลากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางจันทร์เพ็ญ  หงษ์อินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางอารีย์ สมเป็น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางทัศนีย์  จารัตน์

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


พิมพ์   อีเมล