สพป.สร.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ. สุรินทร์ โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน

วันที่ 28 กันยายน 2563

สพป.สร.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ. สุรินทร์ โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม 2

 

อ่านเพิ่มเติม 3

 

อ่านเพิ่มเติม 4


พิมพ์   อีเมล