ร่วมพิธีพระราชทานดินฝังศพ (กรณีพิเศษ)

กิจกรรม สพป.สร1 ฮิต: 510

30 กันยายน 2563 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีพระราชทานดินฝังศพ (กรณีพิเศษ) นายประสิทธิ์ มุ่งเจริญพร ณ มูลนิธิไต่ฮงกง ต.นอกเมือง จ.สุรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์
Panjapon
Panjapon