สพป.สร.1 มอบบ้านโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” (หลังที่ 10 )

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 3 จัดพิธีมอบบ้าน ให้กับ ครอบครัวของ ด.ช. นนทกร พูนงาม นักเรียน ร.ร.บ้านหัวแรต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ตามโครงการ”ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน" (หลังที่ 10) โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธี ได้รับเกียรติจาก ส.ส. ในเขตพื้นที่ ผู้แทนฝ่ายปกครองระดับอำเภอ ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ นายก อบต. บุคลากร สพป.สุรินทร์ เขต 1 ผู้บริหารและข้าราชการครูเครือข่ายฯ ศีขรภูมิ 3 ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน จิตอาสา ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมพิธีมอบบ้าน รวมทั้ง เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนให้เกิดผลสำเร็จ ในการ “ เพิ่มโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ” ให้กับนักเรียนและครอบครัวในครั้งนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์   อีเมล