ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษา ฯ ศึกษาดูงาน ณ สพป.สุรินทร์ เขต 1

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 คณะผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย นายธวัชชัย ชูหน้า (ศึกษาธิการจังหวัด) นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ (รอง ศึกษาฯ) และนางฉวีวรรณ สุภาษี (รองศึกษาฯ) เข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริง ตามหลักสูตรการพัฒนา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้มี รอง ผอ.เขตพื้นที่ ผอ.กลุ่ม / หน่วย รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในการศึกษาดูงานครั้งนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์   อีเมล