นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สร.1 ร่วมเป็นเกียรติ งานทำบุญครบวันก่อตั้งสหกรณ์และงานมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สร.1 ร่วมเป็นเกียรติ งานทำบุญครบวันก่อตั้งสหกรณ์และงานมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม


พิมพ์   อีเมล