เข้ากราบนมัสการ หลวงพ่อญา สีลวัณโณ

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เข้ากราบนมัสการ หลวงพ่อญา สีลวัณโณ ณ วัดสังข์มงคล ต.ตาอ็อง จ.สุรินทร์ ได้ทำบุญถวายปัจจัย พร้อมข้าวสาร จำนวน 300 ถุง ๆ ละ 2 กิโลกรัม โดยมีบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 


พิมพ์   อีเมล