โครงการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตันระบบออนไลน์

กิจกรรม สพป.สร1 ฮิต: 123

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดทำโครงการขยายผล การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet. ห้องคอนเฟอเรนซ์ ทั้งนี้ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายเปโส ขบวนดี รอง ผอ.เขตพื้นที่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

พิมพ์
Panjapon
Panjapon