บันทึกข้อตกลงร่วมมือ

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมกันเกรา สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว) โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีลงนาม สำหรับโรงเรียนที่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ประกอบด้วย ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ และ ร.ร.หนองโตง"สุรวิทยาคม"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 


พิมพ์   อีเมล