พิธีเปิดป้ายและรับมอบป้ายซุ้มประตู ร.ร.บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานเป็นประธานเปิดป้ายและรับมอบป้ายซุ้มประตูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โดยป้ายซุ้มประตูดังกล่าว ผอ.สมนึก ทศพร และคุณครูเอื้อมพร ทศพร เป็นผู้มิจิตศรัทธา มอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา การนี้ มีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ จอมพระ1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม


พิมพ์   อีเมล