โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้รับเกียรติจาก นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และปฐมนิเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม


พิมพ์   อีเมล