นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายซักซ้อมความเข้าใจ จาก สพฐ. เกี่ยวกับแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ การรับวัคซีนของนักเรียนและบุคลากร สพฐ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์   อีเมล